Over de firma Munten Penningen Antiquiteiten Boeken asd Varia asd Adresgegevens

    << 1 2 3 >>    


  Titel: Mali. Primitief geld. Bambara stam en een


  Prijs: € 2.400,=

Omschrijving: IJzeren ruiter. De ruiter en het paard afzonderlijk vervaardigd en vervolgens aan elkaar gesmeed. Vgl. prijslijst Hans Schulman, New York 1968 lot 237 en zijn veiling 7-9 juli 1970 lot 1325. Laude African art of the Dogon. A. Blaudin Fer Noir. D’Afrique de l’ouest. Marignane 1992. Hoogte 33,5 cm. Zeer zeldzaam.  


  Titel: Een paar tweelichts vuurvergulde wandappliques.

  Prijs: € 10.750,=

Omschrijving: De wandplaten voorzien van onderbroken cannelures, afgezet met guirlandes uitlopend inFlambouwvormige knoppen. Het geheel bekroond door dekselurnen met guirlandes
afgezet met flambouwvormige dekselknoppen. De armen gevat in bladerranken, de lekplaten en bobèches met een reliëf van acanthusbladeren.
Frankrijk, Louis Seize circa 1780. Hoog 43 cm.
 


  Titel: Een drielichts kandelaar.

  Prijs: € 3.250,=

Omschrijving: Vuurverguld en gepatineerd brons op marmeren voetstuk. De stam in het model van een Egyptische dienares. De kaarsenarmen en het voetstuk met versiering van o.a. acanthusen palmetmotieven. Frankrijk. Empire ca. 1800-1815. Stijl: Retour d’Egypte. Hoogte 56 cm.
 


  Titel: Een tinnen snebkan.

  Prijs: € 550,=
Omschrijving: Met schelpvormige duimrust. Vier- merks, s’Hertogenbosch. Vroeg 19e eeuw. Hoog 21,5 cm.  


  Titel: Een zwart gelakte tinnen kraantjeskan.

  Prijs: € 475,=
Omschrijving: Met een decor in goud van een vliegende vogel en takken.
Op rood- en geelkoperen comfoor, op bolpootjes. Midden 19e eeuw. Hoogte 40 cm.
 


  Titel: 1797. BATAAFSE REPUBLIEK. Een ensemble van drie gegraveerde platen:

  Prijs: € 2.750,=

Omschrijving: * Twee militairen bij een geketende burger voor een zuil. Links een putto met een schild met het opschrift: VRIJHEID/GELIJKHEID/BROEDER/fCHAP.
Onder de signatuur: De Batavier te lang aan ketenen geflagen / Verkrijgt door’t Franfchen d’aloude vrijheid weer, / Zoo moest in’t eind de Zon van sLands verlossing daagen, / En Heersugt valt met fchrik van haaren zetel neer. / O! mogt de gulde spreuk die W’op den voorgrond leezen, / Bij’t Nederlandsche volk voor altoos heilig weezen.

* Onder een stralende zon: De Vrede, de Overvloed en Minerva met Medusaschild bij drie sokkels met de letters V(rijheid) G(elijkheid) B(roederschap). Een militair in antieke kledij plaatst een zuil met het opschrift: CON/STI/TU/TIE. Daaronder, Naa eeuwen flavernij, aan’t Britsch geweld gekluisterd, / Word eindelijk Nederland een vrij gemeenebest! / Gelijkheid, Broederschap en Vrijheid, fteeds verduisterd, / Zijn ’t grondstuk, waar op’t volk’s Lands CONSTITUTIE vest. / Zoo zal’t Bataaffche volk, nu vrij van flaaffche boeijen, / Door vreede en overvloed ‘sLands luister weer zien bloeijen.

* De staande Voorzienigheid en de zittende Ned. Maagd met de vrijheidshoed op een speer,
een vrouw bij een zuil. Pallus Athene houdt een boek met het opschrift: REGTE/VANDE/MENSCH(e)/
A /D. In het verschiet met bajonetten gewapende militairen voor een classicistisch gebouw, links een veelkoppig monster. Op de voorgrond een gebroken juk en het door de bliksem getroffen gezag. Daaronder: Wanneer Voorzigtigheid en Magt de VRIJHEID fchagen, / Word’t heil des VOLKS gevest –en dwanggesag Verflagen.
Alle exemplaren gesigneerd: J K Swerus fecit 1797. Geel koper, gegraveerd resp.: 18 x 12 cm., 18 x 12.3 cm. achterkant met gegraveerde annotatie ... 1834 Hamer. 20.5 x 14.5.
In contemporaine eikenhouten lijstjes.
Zeer fraai. Unica. 3 ex.

 

    << 1 2 3 >>    

Copyright © 2009 J.B. Westerhof