Over de firma Munten Penningen Antiquiteiten Boeken asd Varia asd Adresgegevens

    << 1 2 3 4 5 6 >>    

  Titel: 1833; 18 februari. Gouden huwelijk Jan Bronkhorst Hendrikszoon en Anna Westendorp.

  Prijs: € 60,=

Omschrijving: Door M.C. de Vries.
Vz. De staande Dankbaarheid bij een altaar.
Kz. Tekst in negen regels in een krans.Dirks 479.
Brons 30 mm. Stempelbreukje aan de kz. overigens prachtig.
 


  Titel: 1852. ITALIE, VENETIË. Voltooiing van het monument voor Vecello Tiziaan, schilder.

  Prijs: € 150,=

Omschrijving:Door Ant. Fabris.
Vz. Het grafmonument door L. en P. Zandomeneghi in de kerk van „S. Mariso Gloriosa dei Frari”, waarvan de bouw reeds in 1838 aanving. Kz. Achtregelige tekst en omschrift met het Oostenrijkse en Venetiaanse wapen.
Wurzbach 8778. Brons, verzilverd 61 mm.
Voorzien van een contemporain montuur van fabeldieren. Zeer fraai.
 


  Titel: 1853. Protestantse verbondspenning tegen het herstellen van de bisschoppelijke
hiërarchie.

  Prijs: € 160,=

Omschrijving: Door P. Hart
Vz. Staande Nederlandse Maagd met vrijheidshoed op een speer, leunend op een bijbel die op een altaar staat.
Kz. Opschrift en jaartallen in een krans. Dirks 740. Zilver 54 mm. Prachtig. Zeldzaam in zilver.
 


  Titel: 1891. (1898) Prijspenning van de Koningin Regentes.

  Prijs: € 225,=
Omschrijving: Door B. van Hove en J.P.M. Menger (vz) en W. Schammer (kz).
Vz. Gesluierd borstbeeld n.l.
Kz. Gekroonde en versierde cartouche met inscriptie: Gentlemen’s/Single/HANDICAP/
Bataaf/Aug: 24- ’98. Zwierzina 976. Tijdschrift 1893 pag. 97.8. Oranjepenningen 1407.
Brons 45 mm. Zeer fraai.
 


  Titel: Z.j. 20e eeuw Draaibare eeuwigdurende kalender.

  Prijs: €195,=
Omschrijving: Atelier Koninklijke Begeer. Voor- en keerzijde: zon- en maanstanden, tekens van de dierenriem, jaardagen van de heiligen etc. Zilver, 1e gehalte. Geperst, 70 mm. Gemerkt. Prachtig.  

    << 1 2 3 4 5 6 >>    

Copyright © 2009 J.B. Westerhof