Over de firma Munten Penningen Antiquiteiten Boeken asd Varia asd Adresgegevens

    << 1 2 3 4 5 6 >>    

  Titel: 1761; 12 Juni. KEULEN. Gouden huwelijk Gerhard Edler v. Meinertzhagen H.R.R. Ritter geb. 1682, 11 april en Sarah Elisabeth Schluiter geb. 1693, 2 april.

  Prijs: € 475,=

Omschrijving: Vz. Een echtpaar beiden met een olielamp en geflankeerd door drie kinderen bij een
vlammend altaar, beschenen door een
hemellicht. Op- en omschriften christelijke
spreuken.
Kz. De handen van een man en een vrouw uit de wolken, beschenen door de zon. In de afsnede hun wapens. Tenaamstelling en christelijke spreuken. Merle p. 597.9. Sammlung Weyg. -.-
Zilver 45 mm. In het verleden eens gepoetst, intussen „gerepatineerd”. Vrijwel prachtig.
 


  Titel: 1783; 12 november. CEYLON (SRI LANKA). Zilveren huwelijk Carl Johann Friedrich Schröter
en Helena Corneldia Kriekenbeek. Gevierd te Jaffanapatnam.

  Prijs: € 1.850,=

Omschrijving: Door J.G. Holtzhey.
Vz. Zeven palmbomen die de ouders en hun drie zonen en twee dochters symboliseren. Twee bomen verbonden door een ketting waaraan een slangerond; een vlammend altaar; beschenen
door het alziend oog.
Kz. Opschrift in zes regels beschenen door een hemellicht. Onderaan een slangerond met vlammende harten, een Mercuriushoed en twee pijlenbundels. Van Loon 716*. Bemolt 1381. Cat. KPK. 3437. DPR IV 1944. Van Kerkwijk -.-
Zilver 45 mm. Prachtig/FDC. Uiterst zeldzaam
 


  Titel: 1790. GOUDA. Promotiepenning van de Latijnse school.

  Prijs: € 1.250,=

Omschrijving: Vz. Het door twee leeuwen gehouden gekroonde stadswapen met spreuk.
Kz. Opschrift in zestien regels. Vervolg Van Loon vgl. 438 en 473. Dirks (1813-1863) vgl. 137 en 459. Tijdschrift 1906 pag. 230-239. Deze tenaamstellingen daar niet genoemd. Zilver, verguld. Gegraveerd 69 mm. In palmhouten doosje. Prachtig.
 


  Titel: Z.j. 18e eeuw. AMSTERDAM. Brandspuitpenning.

  Prijs: € 175,=
Omschrijving: Vz. Het door twee leeuwen gehouden stadswapen onder een keizerskroon.
In een cartouche W(ijk) 9.
Kz. Een brandspuit onder een vlammende
cartouche in een slangerond. Dirks III.26. Minard II. 120. Brons, gegoten 45 mm.
 


  Titel: Z.j. Tweede helft 18e eeuw FRANKRIJK.

  Prijs: € 325,=
Omschrijving: Plaquette met borstbeeld van
Lodewijk XIV 1643-1715 met een pruik en een lauwerkrans op een gepointilleerd veld. Brons, gegoten en goudgehoogd. 62 x 49 mm.
Zeer fraai.
 


  Titel: Z.j. ZWITSERLAND ? Tweede helft 18e eeuw. Een scène uit de oudheid.

  Prijs: € 900,=
Omschrijving: Toegeschreven aan D. Cochin.
Vz. Een groep vrouwen, waarvan één gehelmd, steunt op een wapenschild met het opschrift:
ROMA en twee geknielde smekende (?) vrouwen
tegenover een groep militairen. Omgeven door een rand van schelpvormige versieringen.
Zilver, eenzijdig cliché, licht gecontourneerd 67 mm. 15,98 gram, prachtig.
 


  Titel: Z.j. (HEILIG ROOMSE RIJK). Sint Jorisdaalder (Georgmünze)

  Prijs: € 3.250,=

Omschrijving: Door Karl Wilhelm Becker te Hanau.
Vz. Sint Joris, de draak bevechtend, rechts
een knielende vrouw. S: GEORGIUS…
Kz. Jezus en discipelen in een scheepje in een storm op het meer van Genesareth. (Lucas 8: 22-25) IN. TEMPESTATE Huszár 29 (zilver) Goud 44 mm. 26.18 gram. Prachtig.
 

    << 1 2 3 4 5 6 >>    

Copyright © 2009 J.B. Westerhof