Over de firma Munten Penningen Antiquiteiten Boeken asd Varia asd Adresgegevens

    << 1 2 3 4 5 6 >>    

  Titel: 1700; 28 mei. Overlijden Georgius Bolck; predikant te MONTFOORT.

  Prijs: € 675,=

Omschrijving: Vz. Opschrift boven een doodshoofd in een bladerkrans.
Kz. Opschrift. Bemolt 593. Coll. Van Kerkwijk 994.
Cat. KPK. 1942
Ex. veiling Schulman 275. lot 2527.
Zilver, gegoten 49 mm.
Zeer fraai.Zeldzaam..
 


  Titel: 1706; 28 januari. Zilveren huwelijk Ioannes de Wit en Rachel De Weer
te AMSTERDAM.

  Prijs: € 2.750,=

Omschrijving: Naar Pieter van Abeele. (toeschrijving door J.W. Frederiks).
Vz. Een amor beschenen door een hemellicht plant een boom. Boven hem twee handen met een brandend hart. Op de voorgrond een haan met een kloek en kuikens. In het verschiet een spittende man en een spinnende vrouw. Links een scepter uit een kroon aan een palmboom, rechts wijnranken. Vooraan een doodshoofd op een cartouche met een gegraveerd spiegelmonogram.
Kz. Omschrift * IOANNES… 1681. Opschrift: Looft Godt,/ Na Vijfentwintig Jaar gEtrout / nu hier de Silvre bruyloft hout. / Joannes d’Wit, en Rachel d’Weer / Ses kinders, En veel vrinden meer. / drie van haar Kinders opgenome / Daar dit geselschp (na dit foutje is nog een a boven de p gegraveerd.) hoopt te kome; / tot Eer van Vader Zoon en Geest / die geef haar ’t goude Bruijloftfee(st) / Amsterdam den / 28 Januarij A° . 1706. Bemolt Alg. type F.22. Voor een soortgelijke penning van hetzelfde gietsel zie pl. 29. 894. Frederiks afb. 67. Daar enigszins groter en kleine varianten in details. Deze tenaamstelling onbeschreven. Zilver, gegoten en gegraveerd 65 mm. Prachtig en zeldzaam.
 


  Titel: 1707; 26 juli. Zilveren huwelijk Harmanus Asschenberg en Geesie van Suuren.

  Prijs: € 1.450,=

Omschrijving:Door een onbekende Rotterdamse meester.
Vz. Twee handen uit de wolken, tussen twee zich ineenstrengelende palmbomen; door een zon en een halve maan beschenen: Wandelt Int Light. In de afsnede: Door Liefd gestrengelt Draag Ick Vrugte.
Kz. In een lauwerkrans: Ter Gedaghtenis / EDer 25 Jarige eght Verkrogtingh / Van / Harmanus
Asschenbergh / met / Geesie van Suuren / Den 26 ijulij 1682 / nu Den 26 julij / 1707. Bemolt. 650. Frederiks Dutch Silver II. 615. Zilver, geheel gegraveerd 55 mm. Zeer fraai en zeldzaam.
 


  Titel: 1717; 5 Mei. Overlijden A.M. Beckx.

  Prijs: € 200,=

Omschrijving: Vz. Een tegen een boom rustende man: Tallo loge.
Kz. Opschrift in drie regels. Bemolt 729 (dit exemplaar). Zilver, gegraveerd 29 mm. Met draagoog. Fraai. Unicum.
 


  Titel: Z.j. (1725 > circa 1750) LEEUWARDEN. Electiepenning.

  Prijs: € 325,=
Omschrijving: Door Andele Andeles.
Vz. Stadhuis: SORTE…
Kz. Stadsgezicht met daarboven het stadswapen. In de afsnede plaats voor het jaartal 17 (..) dat
vervolgens werd ingegraveerd: PLACIDA…
Van Loon 651. DPR 2058. Van Orden XIII. 6.
Minard II. 306. Cat. Fries Zilver 729. Friesche Volksalmanak 1866 p.77 e.v. Zilver 32 mm. Op zwaar gewicht 17.13 gram. Prachtig
 


  Titel: 1752. DUITSLAND. Religieuse ,,Wunschmedaille”.

  Prijs: € 450,=
Omschrijving: Vz. Een herder met staf en drie
schapen met op de achtergrond een fontein: Fons Israelis. In de afsnede Führ uns allzeit / auf Guter / Weid.
Kz. Der / Herr wolle / Seinen Diener / H.M Burckharde (n) / Geift Muth, Gefundh(eit) / und
langes leben / verleihen. / 1752.
Zilver, gegraveerd 49 x 50 mm. Gemonteerd geweest aan de kz. Prachtig.
 


  Titel: 1754; 3 juli. Zilveren huwelijk Jan van Kleef en Adriana Obbes.

  Prijs: € 925,=
Omschrijving: Door C. Coutrier.
Vz. Een vrouw met een olijftak leunend tegen een rotsblok brengt een plengoffer op een altaar.
Kz. Op- en omschrift. Bemolt 1100. Cat. KPK. 3000. DPR. III. 1257. Zilver, gegoten en gegraveerd 68 mm. Prachtig.
 


  Titel: 1758; 22 maart. LEEUWARDEN. Stichting van het Oude Mannen en Vrouwenhuis.

  Prijs: € 450,=
Omschrijving: Door E. Andeles.
Vz. Het gesticht: QUID DEORUM… In de afsnede GEROT: DIAC:...
Kz. Gekroond Fries wapen aan een oranjeboom
geflankeerd door een adelaar met een passer en een leeuw met hoorns van overvloed: LARGIMUR. In de afsnede: NIL…Van Loon 344. Cat. KPK. 3034. DPR. III. 1320. Fries zilver 739.
Zilver 39 mm. Vrijwel FDC
 

    << 1 2 3 4 5 6 >>    

Copyright © 2009 J.B. Westerhof