Over de firma Munten Penningen Antiquiteiten Boeken asd Varia asd Adresgegevens

    << 1 2 3 4 5 6 >>    

  Titel: 1655. Opening van het nieuwe stadhuis van AMSTERDAM.

  Prijs: € 1.750,=

Omschrijving: Door G. Pooll.
Vz. Gezicht op het nieuwe stadhuis waarboven een zwevende Mercurius. De namen van de burgemeesters op een zuil: FUIT HAC…
Kz. Het schip Argo op het IJ, de stad en profil. Bovenin het wapen met koggeschip: PELAGUS…
Van Loon II. 399.2. Ed. Franç. 387.2. Dreesman 35. Cat. KPK. 842.
Zilver 71 mm. Zeer fraai.
 


  Titel: Z.j. (1661 10 april) Benoeming van Prins Willem III als ridder in de Orde van de Kouseband.

  Prijs: € 4.750,=

VERKOCHT

Omschrijving: Plaquettepenning door Pieter van Abeele.
Vz. Aanziend geharnast borstbeeld met draagteken van Karel II van Engeland die voor het leeuwendeel de opvoeding van de Prins op zich nam: CAROLUS • II • D : G • MAGNÆ • BRIT • FRA • ET • HIB • REX •
Kz. De prins op een ros n.r. In het verschiet de hofvijver te ’s Gravenhage met twee zwanen bij een drijvend nest: WILHELMVS III • D • G • PRINC • AVRAICÆ COM • NASS • Ec. Frederiks 13b, afb. 25 en 1f, afb. 30. Med.ill. I 471.73 XLV 6 en 5 Zilver, gegoten en licht opgewerkt 69 mm. Prachtig. Uiterst zeldzaam.
 


  Titel: 1677; 28 November. Overlijden Anna Prins echtgenote van Mr. Willem Biscop.

  Prijs: €1.400,=

Omschrijving: Naar een penning op de moord op de gebroeders Joh. en Corn. de Witt door d’Áury.
Vz. Hun aanziende borstbeelden met hun wapens.
Kz. De gebroeders verscheurd door een veelkoppig monster: NUNC… In de afsnede met jaartal in
chronogram: NobILe… Kantschrift: Ter gedachtenis van ANNA PRINS huijsvrouwe van d’Heer Mr. WILLEM BISCOP, obiit den 28 Novembris 1677, out 58 Iaeren en 22 dagen. Bemolt. 311. Van Loon III.87.1. Zilver gegoten (afgietsel naar-) en gegraveerd 72 mm. Zeer fraai en zeer zeldzaam als familiepenning.
 


    << 1 2 3 4 5 6 >>    

Copyright © 2009 J.B. Westerhof