Over de firma Munten Penningen Antiquiteiten Boeken asd Varia asd Adresgegevens

    << 1 2 3 >>    

  Titel: Chrysostomus. Opera Omnia (graece et latine)

  Prijs: € 2.600,=

Omschrijving: Opera et studio B. de Montfaucon. Monachorum Ord. S. Benedicti Congr. S. Mauri. Parijs.1718-1738. Leer, vergulde ruggen en platten: The Society of Writers to the Signet. 13 delen. Groot folio. The original and best edition of the Benedictines of St. Maur.  


    Titel: Flinders Petrie; Sir W.M.

  Prijs: € 45,=

Omschrijving: Amulets. Joel L. Malter & Co. U.,S.A. 1972. Groot 4to, linnen. 58 pagina’s, 54 platen.  


  Titel: Hollebeke; L. Van

  Prijs: € 275,=

Omschrijving: Histoire & Législation des ORDRES DE CHEVALERIE et Marques
d’honneur du Royaume de Belgique. Alex. Tillot, Leuven 1879.
Tweede druk in een oplage van 350 genummerde ex. Groot 4to. Linnen met goudopdruk en
blindstempel. Twee kleurenlitho’s. 114 pagina’s.
 


  Titel: Kreuzig. F.

  Prijs: € 115,=
Omschrijving: Shakespears Anthologie. Die schönsten und bedeutsamsten… Titelpagina met een gemonteerde portretfoto naar een schilderij.
Op een chromolithografie. 8vo. 316 pag. en 32 illustraties. De groenlinnen band met een decor in hoog reliëf; centraal met een verzilverde
portretpenning. Goud op snee met koperen sluitinkjes. Leipzig, C.F. Amelang’s Verlag. 1864.
 


  Titel: Loon, G. van. Beschrijving der Nederlandsche historiepenningen...

  Prijs: € 2.500,=
Omschrijving: Den Haag. By Christiaan van Lom, && Pieter de Hondt 1723-1731.
Halfleer met goudgestempelde ruggen. 2479 pagina’s + register met duizenden afbeeldingen.
Standaardwerk over de periode 1555-1714.
Hierop ten vervolge:
 


    Titel: Beschrijving Nederlandse Historie-penningen.

  Prijs: € 2.900,=
Omschrijving: Beschrijving van Nederlandse Historie-penningen ten vervolge op het werk
van mr. Gerard van Loon. Uitgegeven door de Tweede klasse van het Koninklijk
Nederlandsche instituut van wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten. Eerste tot en met vijfde stuk door Pieper en Ipenbuur te Amsterdam 1821-1848. Zesde tot en met tiende stuk uitgegeven door de Koninklijke Academie van
wetenschappen (Afdeling letterkunde) bij Frederik Muller te Amsterdam 1861-1869.
Tien delen in twee banden, 992 pagina’s, 79 pagina’s register en 88 platen.
Belangrijk standaardwerk dat 903 penningen beschrijft uit de periode 1716-1806.
Lipsius pag. 81. Clain Stefanelli 4128. Leer, gebonden. Prachtexemplaren.
 


  Titel: Marius, L.

  Prijs: € 250,=
Omschrijving: Amstelredams eer ende opcomen door de denckwaerdighe miraklen, aldaer gheschied, aen ende door het H. Sacrement des Altaers anno 1345.
Titelpagina 15 van 16 gravures door Boetius te Bolsward, 304 pagina’s. Antwerpen, Hendrick Aartssens 1639 (XVI) 8vo, perkament.
Hier wordt o.a. het mirakel van de hostie in het vuur beschreven. De in de Nederlanden reizende keizer Maximiliaan zou hieraan zijn verbeterde gezondheid te danken hebben gehad. Uit dankbaarheid schonk hij Amsterdam de keizerskroon. Daaraan herinnert een penning
door P. van Abeele. Het mirakel wordt nog jaarlijks in Amsterdam herdacht door het houden
van de „Stille omgang”.
 

    << 1 2 3 >>    

Copyright © 2009 J.B. Westerhof