Over de firma Munten Penningen Antiquiteiten Boeken asd Varia asd Adresgegevens

    << 1 2 3 >>    

  Titel: Beaardingsdoosje.
  Prijs op aanvraag

Omschrijving: Een dode op een sarcofaag gehouden door twee geraamten. Het deksel vervaardigd van een éénzijdige plaquettepenning op een over - lijden door de Amsterdamse meester B. Circa 1650.
Mogelijk later overgenomen door C. Coutrier. In
een cartouche: Saligh ƒijn de dooden die/ in
den Heere Sterven van nu aen:/ Ja ƒeyt de Geeft
opdat ƒij ruƒten/ moghen van haren arbeijt./
Acopalipsis C 14 V 13. Boven twee bazuinblazende putti met een lint: Christus is U leven, Sterven is U gewin. De onderkant gegraveerd met bloemen en geometrische motieven. Eerste kwart 18e eeuw. Frederiks 20, afb. 155 voor dit ex. Bemolt type B20 en vgl. type F32 waar de sarcofaag door
putti wordt gehouden. Zilver, deels verguld
71x65x24 mm. Zeer zeldzaam object.
 


 

Titel: Z.j. (circa 1787) Een snuifdoos.

  (VERKOCHT)

Omschrijving: Vervaardigd uit twee gepolijste mosselschelpen. Het deksel geappliceerd met een portretmedaillon van Willem V. Geflankeerd door twee oranjebomen. Lang 7,5 cm.

 


  Titel: Een paar éénlichts kandelaars die hebben toebehoord aan Sir Henry Allan Johnson, adjudant van Z.M. Koning Willem II.

  Prijs: € 9.500,=
Omschrijving:Gemerkt: Waterhouse, Hodson & Co, Sheffield 1832. De voet van de schacht met twee, door militairen gehouden, gegraveerde wapens waarvan een met het omschrift behorende bij de Militaire Willemsorde: VOOR MOED BELEID TROUW. Daaronder het juweel van de Orde gegraveerd met op een lint het opschrift: NUNQUAM NON PARATVS. De bobèches (kaarsvetvangers) voorzien van een wapenschild met een haan op een toren. Op een lint: VICISTI ET VIVIMVS. Hoog 29 cm.
 


575
Titel:
Een bijbel- en gezangenboek. DORDRECHT 1792

Omschrijving: Afgezet met een rand van
florale motieven waarbij druivenranken. Met stippelgravure 1855. De klampen - circa 1800 - met diverse bijbelse figuren o.a. Moses en Daniel. Met familieregister 1795. Rug beschadigd. 17 x 10 cm.

Prijs: € 600,=

 

578
Titel:
Een mosterdpotje in de vorm van een gekuipte ton.

Omschrijving: Jac. Joh. Oosterbaan. Leeuwarden. Jaarletter Q van 1850.
Hoog 8.5 cm.

Prijs: € 2.450,=

 

581
Titel:
Een gecontourneerd cabaret.

Omschrijving: De rand versierd met rocailles. De gravering aan de achterkant uitgeslepen waardoor ook de keuren verloren zijn gegaan. 20 x 20 cm. 19e eeuw.

Prijs: € 700,= 

Titel: Een paar gedreven éénlichts kandelaars.

 

Prijs: € 9.500,=

Omschrijving: Naar de in 1670 vervaardigde exemplaren door Nicolaes Mensma. Oorspronkelijk in het Popta Slot te Marssum. Sedert 1881 in
bruikleen aan het Fries Museum. De nodus
vertoont een herten- en een hazenjacht. Het
voetstuk op hoogte van het kwabwerk toont
drie mythologische scènes naar de Metamor -
phosen van Ovidius: * Perseus bevrijdt
Andromeda, * Perseus doodt Medusa, *
Ceres overhandigt Triptolemos, die op een
drakenwagen staat, de leidsels. Voorzien van pseudo antieke „grote keuren”. Een fenomeen waardoor de Sneker zilversmeden eind 19e eeuw door hun vakmanschap grote faam genoten. Het nog moeilijk leesbare, verpoetste meesterteken AS-2 in een vierkant kan worden toegeschreven aan A.R. Steltman, werkzaam te Leek 1859-1902. Hoog 31 cm.
 


 

Titel: Een serie van 20 dessertborden met gecontourneerde rand.

 

Prijs: € 775,=

Omschrijving: Met gegraveerde wapens van Graaf Matuschka Greiffenclau en Baronesse Von Ahlefeld, onder een kroon. M.H. Wilkeus & Söhne. Bremen 20e eeuw. Tevens winkeliersmerk J.H. Werner Berlijn. 800/000. Doorsnede 25 cm. Leverbaar in eenheden van zes exemplaren. Prijs per stuk.  


 

Titel:Hollandse school. 17e eeuw.
In de trant van Jan van Goyen.

 

Prijs: € 6.750,=

Omschrijving: Landschap met bootjes met diverse figuren; een boerderij op de achtergrond.
Etiket verso: Adr. Van de Velde, 1639.
Olieverf op paneel 40 x 60 cm.
Moderne belijsting.
 


 

Titel: Engelse school. 19e eeuw.

 

Prijs: € 1.200,=

Omschrijving: Vissersschepen voor de kust;
een stad op de achtergrond. Olieverf op doek 30 x 48 cm. Moderne belijsting.
 

    << 1 2 3 >>    

Copyright © 2009 J.B. Westerhof